รถเมล์สาย67ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่ 13 กย เวลาประมาณ 18:50 รถเมล์ครีมแดงไม่จอดป้ายเสาวภารับผู้โดยสารครับ