รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์206นานมาก2ชม. ไม่มาสักคันต้องนั่งแท็กซี่ อยากทราบว่าหายไปไหนหมด รบกวนตอบด้วย