ร้องเรียนรถเมล์สาย 168

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นอกจากจะไม่ค่อยรับผู้โดยสารแล้ว รถเสริมทีไปรามเยอะไปแต่รถทีไปตลาดมีนสวนสยามมีน้อยมาก ควรจัดลำดับใหม่ รอตั้ง2ชั่วโมงไม่มีเลยสักคัน ปรับปรุงด้วยคะ