ข้อคิดเห็น สาย 36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นสายที่รถน้อยและรอนานมากๆครับ อยากให้เพิ่มจำนวนรถในสายด้วยครับ เดือดร้อนมากครับ