139

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
Bangkok bus tenminal (Jatujak)
ปลายทาง: 
Ramkhamhaeng University
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ(ครีมน้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00