จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
31 22/08/2566 ซ่อมแซมพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 เขตการเดินรถที่ 4 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,086,028.86 22/08/2566 - 05/09/2566 06/09/2566 07/09/2566
32 21/08/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00
33 17/08/2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชัวคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 17/08/2566 - 24/08/2566 25/08/2566 25/08/2566
34 15/08/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 15/08/2566 08/08/2566 - 17/08/2566 10/08/2566
35 15/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ครั้งที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 15/08/2566 - 22/08/2566 23/08/2566 24/08/2566
36 09/08/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00 09/08/2566 - 29/08/2566 30/08/2566 31/08/2566
37 08/08/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00
38 08/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 08/08/2566 - 16/08/2566 17/08/2566 18/08/2566
39 07/08/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,197,865.00 07/08/2566 - 17/08/2566 18/08/2566 21/08/2566
40 03/08/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20
41 27/07/2566 ประกาศยกเลิก ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00
42 17/07/2566 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,363,200.00 17/07/2566 - 08/08/2566 09/08/2566 10/08/2566
43 17/07/2566 ประกาศประกวดราคา จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 17/07/2566 - 26/07/2566 27/07/2566 31/07/2566
44 13/07/2566 ประกาศเชิญชวน ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๑๕๒๐ คัน ประกาศเชิญชวน 40,647,331.20 13/07/2566 - 18/07/2566 19/07/2566 19/07/2566
45 12/07/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,645,040.00 12/07/2566 - 21/07/2566 24/07/2566 25/07/2566
46 11/07/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,943,400.00 11/07/2566 - 27/07/2566 31/07/2566 03/08/2566
47 07/07/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 07/07/2566 - 17/07/2566 18/07/2566 19/07/2566
48 05/07/2566 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 05/07/2566 - 14/07/2566 17/07/2566 18/07/2566
49 03/07/2566 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,150.00 03/07/2566 - 24/07/2566 25/07/2566 26/07/2566
50 03/07/2566 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดต้้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 72,000,000.00 03/07/2566 - 07/08/2566 08/08/2566 09/08/2566
51 30/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20
52 30/06/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,251,452.00 30/06/2566 - 19/07/2566 20/07/2566 21/07/2566
53 27/06/2566 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 27/06/2566 - 06/07/2566 07/07/2566 10/07/2566
54 23/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคา จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00
55 23/06/2566 จำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2566 - 05/07/2566 26/06/2566 - 05/07/2566 06/07/2566
56 23/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00
57 20/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 72,000,000.00
58 15/06/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 16,987,320.00 15/06/2566 - 06/07/2566 07/07/2566 10/07/2566
59 14/06/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,951,000.00 14/06/2566 - 03/07/2566 04/07/2566 05/07/2566
60 13/06/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 797,150.00 13/06/2566 - 22/06/2566 23/06/2566 26/06/2566

Pages