ขสมก.จัดรถงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ

ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และสีตัวถังรถใหม่ ขสมก.


ขสมก.จัดรถเมล์ฟรี นำประชาชนไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ช่วงวันอาสาฬหบูชา


ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ขสมก. จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรธนาคารความดีแก่พนักงานประจำรถ


ขสมก. เปิดรับสมัคร ผู้ให้บริการบนรถโดยสาร


ขสมก.ทดสอบการเดินรถโดยสารประจำทางแบบชานต่ำ (Low Floor)


ขสมก.สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ จัดรถเมล์บริการฟรีสำหรับเด็กตลอดวัน


เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


ขสมก. ขยายผลการดำเนินการโครงการนำร่อง เพิ่มคุณภาพการให้บริการ

อ่านข้อมูลทั้งหมด


คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
...อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
...อ่านต่อ

 อ่านข้อมูลทั้งหมด