กิจกรรม

1234

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชน 
ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลฯ 18 ก.ย. นี้

***********************************************

อ่านต่อ
11234

ข่าวฉบับที่  028 / 2561                                                                                         ประจำวันที่  1 กันยายน  2561

 

 

ขสมก.สนองนโยบายแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี 2 เส้นทาง เลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เริ่ม 3 ก.ย.นี้

 

อ่านต่อ

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชน

ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล ฯ 17 ส.ค.นี้

อ่านต่อ
1234

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ Airport Bus สาย  A1 A2  A3 และ สาย  A 4 เที่ยวกลับ 

โดยไม่จอดรับ-ส่งที่ป้ายการเคหะทุ่งสองห้อง (ตรงข้ามร้านเจ๊เล้ง)  ถนนวิภาวดีรังสิต 

เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 61   เป็นต้นไป

 

อ่านต่อ
1234
ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชน ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ

Pages