กิจกรรม

0107

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนไปชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562

 

อ่านต่อ

ขสมก.เร่งดำเนินมาตรการ 3 ระยะ
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 

                   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้กำหนดมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยแบ่งการดำเนินมาตรการ ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สูงเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

อ่านต่อ
1234

ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

 

อ่านต่อ
1111
ขสมก.ร่วมกับ ปตท.จัดพิธีแถลงข่าวรถโดยสาร ขสมก.พร้อมใช้น้ำมันดีเซล B20
อ่านต่อ

Pages