กิจกรรม

38270

          วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ., นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร., นายคมสันโชติประดิษฐ์ ช.ผอก.ฝรร.

อ่านต่อ
0001

ขสมก. จับมือ TPRO  จัดอบรมหลักสูตร BMTA Smart Driver

เพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ

 

 

          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับ สถาบันอบรมการขับขี่มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น   (TPRO) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver”เพื่อเพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถ ขสมก. ณ ศูนย์ฝึกอบรม TPRO  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

อ่านต่อ
123456
ถ้าคุณ 60 แล้วยังแจ๋วอยู่...สมัครเป็นผู้จ้างเหมาขับรถ (รายบุคคล) กับ ขสมก. นะคะ
อ่านต่อ

Pages