สัญญาอื่นๆ ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 MOU-21-09-2563 การไฟฟ้านครหลวง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
2 30-07-2563 บมจ.ธนาคารกรุงไทย บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกความร่วมมือ (ครั้งที่1)เรื่อง การให้บริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ส่วนต่อขยาย
3 17-09-2563 ลว.17 ก.ย.63 บมจ.ธนาคารกรุงไทย บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายหนังสือรับมอบเครื่อง EDC สำหรับโครงการเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน