สัญญารถโดยสารประจำทาง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
81 ร.17/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สายที่ 182
82 ร.17/2563 ลว.12 พ.ค.63 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกการประกันภัย ตาม พ.ร.บ. และประกันภัยประเภท 3
83 ร.16/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารธรรมดา สาย 182
84 ร.16/2563 ลว.24 มี.ค.63 บริษัท บริบูรณ์ อินฟินิตี้ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
85 ร.15/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารธรรมดา สาย 92
86 ร.15/2563 ลว.23 มี.ค.63 บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารประจำทางธรรมดา
87 ร.15/2561 ลว.04 เม.ย.61 บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มรถโดยสารธรรมดา
88 ร.14/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท สหมีชัยขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารธรรมดา สาย 92
89 ร.14/2563 ลว.13 มี.ค.63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน สัญญาประกันภัยรถยนต์โดยสารจำนวน 190 คัน
90 ร.14/2561 ลว.04 เม.ย.61 บริษัท กระแสร์เงินรถยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มรถโดยสารธรรมดา
91 ร.13/2563 ลว.04 มี.ค.63 บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาสัญญาแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง
92 ร.13/2561 ลว.02 เมย.61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสาร
93 ร.12/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดจำนวนรถโดยสาร
94 ร.12/2561 ลว.02 เมย.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกประกันภัย
95 ร.11/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญา
96 ร.11/2561 ลว.27 มีค.61 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ( NGV )
97 ร.10/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
98 ร.10/2561 ลว.12 มี.ค.61 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ อีซูซุ
99 ร.1/2565 6.ม.ค.65 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
100 ร.09/2561 ลว.22 มี.ค.61 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขรายละเอียดรถโดยสารธรรมดา สาย 38,108

Pages