สัญญารถโดยสารประจำทาง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
81 ร.12/2561 ลว.02 เมย.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกประกันภัย
82 ร.11/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญา
83 ร.11/2561 ลว.27 มีค.61 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ( NGV )
84 ร.10/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
85 ร.10/2561 ลว.12 มี.ค.61 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ อีซูซุ
86 ร.09/2561 ลว.22 มี.ค.61 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขรายละเอียดรถโดยสารธรรมดา สาย 38,108
87 ร.08/2561 ลว.27 ก.พ. 61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนรถสาย 56
88 ร.07/2563 ลว.30 ม.ค.63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน สัญญาประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
89 ร.07/2561 ลว.27 ก.พ.61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสาร
90 ร.06/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 150
91 ร.06/2561 ลว.8 ก.พ.61 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนรถ
92 ร.05/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารปรับอากาศ
93 ร.05/2561 ลว.29 ม.ค.61 บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 25
94 ร.04/2563 ลว.22 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญา
95 ร.04/2561 ลว.29 ม.ค.61 บริษัท สิทธิชาญชัย จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 46
96 ร.03/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญารถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 104
97 ร.03/2561 ลว.22 มค.61 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 38,108 และยกเลิกการเดินรถในเส้นทางสาย 28
98 ร.02/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 182
99 ร.02/2561 ลว.22 ม.ค.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการทำประกันภัยรถโดยสารทดแทน
100 ร.02/2561 ลว.22 ม.ค.61 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บัททึกข้อตกลงว่าด้วยการทำประกันภัยรถโดยสารทดแทน

Pages