สัญญารถโดยสารประจำทาง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
61 ร.27/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 40
62 ร.26/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 554
63 ร.25/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 504
64 ร.24/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 113
65 ร.23/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 28
66 ร.22/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท ไทยบัสขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 8
67 ร.21/2563 ลว.14 พ.ค.63 บริษัท ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
68 ร.20/2563 ลว.13 พ.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการรถโดยสารปรับอากาศ สาย 182
69 ร.19/2563 ลว.13 พ.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการรถโดยสารธรรมดา สาย 182
70 ร.19/2561 ลว. บริษัท วังศกาญกิจร์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 157
71 ร.18/2563 ลว.12 พ.ค.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ
72 ร.17/2563 ลว.12 พ.ค.63 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกการประกันภัย ตาม พ.ร.บ. และประกันภัยประเภท 3
73 ร.16/2563 ลว.24 มี.ค.63 บริษัท บริบูรณ์ อินฟินิตี้ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
74 ร.15/2563 ลว.23 มี.ค.63 บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารประจำทางธรรมดา
75 ร.15/2561 ลว.04 เม.ย.61 บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มรถโดยสารธรรมดา
76 ร.14/2563 ลว.13 มี.ค.63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน สัญญาประกันภัยรถยนต์โดยสารจำนวน 190 คัน
77 ร.14/2561 ลว.04 เม.ย.61 บริษัท กระแสร์เงินรถยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มรถโดยสารธรรมดา
78 ร.13/2563 ลว.04 มี.ค.63 บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาสัญญาแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง
79 ร.13/2561 ลว.02 เมย.61 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสาร
80 ร.12/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดจำนวนรถโดยสาร

Pages