สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2565

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ร.7/2565 26.เม.ย.65 บริษัท สามัคคีบัส จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 27
2 ร.6/2565 21.เม.ย.65 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 182
3 ร.5/2565 7.เม.ย.65 บริษัท ธนภัทร์การเดินรถ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 64
4 ร.4/2565 7.เม.ย.65 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 170
5 ร.3/2565 29.มี.ค.65 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 2คัน ฉบับที่12
6 ร.1/2565 6.ม.ค.65 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92