สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2563

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
61 ร.26/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 554
62 ร.25/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 504
63 ร.24/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 113
64 ร.23/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 28
65 ร.22/2563 ลว.19 พ.ค.63 บริษัท ไทยบัสขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 8
66 ร.21/2563 ลว.14 พ.ค.63 บริษัท ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
67 ร.20/2563 ลว.13 พ.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการรถโดยสารปรับอากาศ สาย 182
68 ร.19/2563 ลว.13 พ.ค.63 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการรถโดยสารธรรมดา สาย 182
69 ร.18/2563 ลว.12 พ.ค.63 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ
70 ร.17/2563 ลว.12 พ.ค.63 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกการประกันภัย ตาม พ.ร.บ. และประกันภัยประเภท 3
71 ร.16/2563 ลว.24 มี.ค.63 บริษัท บริบูรณ์ อินฟินิตี้ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
72 ร.15/2563 ลว.23 มี.ค.63 บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารประจำทางธรรมดา
73 ร.14/2563 ลว.13 มี.ค.63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน สัญญาประกันภัยรถยนต์โดยสารจำนวน 190 คัน
74 ร.13/2563 ลว.04 มี.ค.63 บริษัท นรินทร์สุขสันต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาและขยายเวลาสัญญาแลกเปลี่ยนรถโดยสารปลดระวาง
75 ร.12/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการลดจำนวนรถโดยสาร
76 ร.11/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญา
77 ร.10/2563 ลว.02 มี.ค.63 บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
78 ร.07/2563 ลว.30 ม.ค.63 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน สัญญาประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
79 ร.06/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 150
80 ร.05/2563 ลว.21 ม.ค.63 บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการถอนรถโดยสารปรับอากาศ

Pages