สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2560

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ร.51/2560 ลว.27 ธค.2560 กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดย บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)