สัญญาจ้าง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
121 จ.75/2563 ลว.29 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 (อู่บางเขน) ขดร.1
122 จ.75/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่แพรกษา - บ่อดิน ขดร.3
123 จ.74/2563 ลว.29 ก.ย.63 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
124 จ.74/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ข.52 สมุดประจำรถ
125 จ.73/2563 ลว.29 ก.ย.63 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง จำกัด สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning)
126 จ.73/2562 ลว.18 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไทยสิ่งพิมพ์ สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ขสมก.1-01 ใบทำงาน พกส. ขดร.1-8
127 จ.72/2563 ลว.28 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 1 กปด.2 (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ศูนย์รังสิต)
128 จ.72/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่มีนบุรี ขดร.2
129 จ.71/2563 ลว.28 ก.ย.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 กปด.1 (อู่คลองเตย)
130 จ.71/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูญธรรม ขดร.8
131 จ.70/2563 ลว.28 ก.ย. 63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8 อู่สวนสยาม
132 จ.70/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่บางบัวทอง ขดร.7
133 จ.7/2565 9.ก.พ.65 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา(ครีม-แดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 490 คัน
134 จ.69/2562 18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่เมกา - บางนา ขดร.3
135 จ.68/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
136 จ.68/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่บางเขน ขดร.1
137 จ.67/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
138 จ.67/2562 ลว.15 พ.ย.62 บริษัท พี.เอส.เอส.เพาเวอร์คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่นครอินทร์ ขดร.7
139 จ.66/2563 ลว.25 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
140 จ.66/2562 ลว.15 พ.ย.62 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่แสมดำ ขดร.5

Pages