สัญญาจ้าง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
61 จ109/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 อู่บางบัวทอง ขดร.7
62 จ108/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ขดร.6 กปด.1 (อู่ไร่ขิง)
63 จ107/2563 ลว.2 ต.ค.63 บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กปด.2 และ 3 อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1
64 จ106/2563 ลว.2 ต.ค.63 บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
65 จ105/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กปด.2 อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ขดร.4
66 จ104/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด.1 อู่บางบัวทอง ขดร.7
67 จ102/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด สัญญาจ้างแบบพิมพ์ ขสมก.1-01 ใบทำงาน พกส. และ ขสมก.1-02 ใบทำงาน พขร.
68 จ101/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ประชุมช่าง จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดประจำรถ
69 จ101/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ประชุมช่าง จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดประจำรถ
70 จ100/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กปด.2 อู่ฟาร์มจระเข้ ขดร.3
71 จ.99/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กปด.3 อู่เมกา-บางนา ขดร. 3
72 จ.99/2562 ลว.19 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่มีนบุรี ขดร.2
73 จ.98/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กปด.3 อู่แพรกษาบ่อดิน ขดร. 3
74 จ.98/2562 ลว.19 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่สวนสยาม ขดร.2
75 จ.97/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.2 ขดร.3 (อู่ฟาร์มจระเข้)
76 จ.97/2562 ลว.19 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ขดร.1
77 จ.96/2562 ลว.21 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่หมอชิต 2 ขดร.8
78 จ.96/25463 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปด.1 ขดร.3 (อู่ปู่เจ้าสมิงพราย)
79 จ.95/2563 ลว.6 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กปด.1 อู่ช้างเอราวัณ ขดร.3
80 จ.95/2562 ลว.21 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่ฟาร์มจระเข้ ขดร.3

Pages