สัญญาจ้าง

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
41 จ130/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.3 อู่พระราม 9 ขดร.4
42 จ129/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 อู่ไร่ขิง ขดร.6
43 จ128/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.2,3 อู่บรมราชชนนี ขดร.6
44 จ127/2563 ลว.20 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.2 อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ขดร.4
45 จ126/2563 ลว.19 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ขดร.5 กปด.3 อู่แสมดำ
46 จ125/2563 ลว.19 ต.ค.63 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างรักษาความสะอาด กปด.3 ขดร.5 อู่แสมดำ
47 จ124/2563 ลว.15 ต.ค.63 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม - แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
48 จ123/2563 ลว.19 ต.ค.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ สัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี ขดร.6
49 จ122/2563 ลว.19 ต.ค.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ สัญญาจ้างโครงการทำรั้วรอบบริเวณอู่ไร่ขิง กปด.1 ขดร.6
50 จ121/2563 ลว.16 ต.ค.63 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู (จำนวน 51 คัน)
51 จ120/2563 ลว.16 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.1 อู่พระประแดง ขดร.5
52 จ119/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 1 คัน ขดร. 8
53 จ118/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 1 คัน ขดร.8
54 จ117/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์ จำนวน 1 คัน ขดร.8
55 จ116/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กปด.2 อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7
56 จ114/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.2และ3 ขดร.1 อู่รังสิต
57 จ113/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กปด.2 อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม ขดร.8
58 จ112/2563 ลว.14 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด กปด.3 อู่ไทรน้อย ขดร.7
59 จ111/2563 ลว. 9 ต.ค.63 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร กปด.1 และ 3 อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4
60 จ110/2563 ลว.9 ต.ค.63 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กปด.1 ขดร.8 อู่หมอชิต 2

Pages