สัญญาจ้าง ปี 2565

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 จ.9/2565 9.ก.พ.65 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา(ครีม-แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
2 จ.8/2565 9.ก.พ.65 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 79 คัน
3 จ.7/2565 9.ก.พ.65 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา(ครีม-แดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 490 คัน
4 จ.6/2565 9.ก.พ.65 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 100 คัน
5 จ.5/2565 9.ก.พ.65 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา(ครีม-แดง) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 529คัน
6 จ.48/2565 9.พ.ค.65 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู(ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อแดวู จำนวน 51 คัน
7 จ.47/2565 29.เม.ย.65 บริษัท แสงเจิรญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
8 จ.45/2565 29.เม.ย.65 บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด สัญญาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร
9 จ.43/2565 28.เม.ย.65 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ครีม-แดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 490 คัน
10 จ.42/2565 22.เม.ย.65 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
11 จ.41/2565 22.เม.ย.65 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 500 คัน
12 จ.40/2565 25.เม.ย.65 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู(ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อแดวู จำนวน 51 คัน
13 จ.4/2565 8.ก.พ.2565 บริษัท บ้านโปร่งบัสบอดี้ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนหลักประกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
14 จ.39/2565 25.เม.ย.65 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู(ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อแดวู จำนวน 51 คัน
15 จ.38/2565 22.เม.ย.65 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ(ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 79 คัน
16 จ.37/2565 22.เม.ย.65 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-น้ำเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 100 คัน
17 จ.36/2565 22.เม.ย.65 บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 529 คัน
18 จ.35/2565 22.เม.ย.65 นายสิทธิชัย บุญสุข สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
19 จ.34/2565 20.เม.ย.65 บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานสัญญาจ้างจัดทำกระเป๋าเป้ สีกรมท่า เย็บโลโก้ซิลิโคน BMTA 2 สี 1 จุด จำนวน 13,218 ใบราคาชิ้นละ 139.96 บาท เพื่อมอบให้พนักงานเป็นขวัญปี่ใหม่ 2565
20 จ.33/2565 11.เม.ย.65 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความสัญญาจ้างพัฒนาระบบการบริหจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : ERP) พร้อมอุปกรณ์

Pages