สัญญาจ้าง ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
121 จ.07/2562 ลว.30 ม.ค. 62 บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จำกัด สัญญาจ้างจัดทำโครงการ Female Bus Driver 2019
122 จ.06/2562 ลว.30 ม.ค. 62 บริษัท ซิน คัมปานี จำกัด สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ขสมก.เตรียมนำรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)จำนวน 389 คัน มางวื่งให้บริการประชาชน"
123 จ.05/2562 ลว.30 ม.ค. 62 นางสาวอภิญญา หนูเรือง สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
124 จ.04/2562 ลว.28 ม.ค. 62 บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสารอู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1
125 จ.03/2562 ลว.24 ม.ค. 62 นายไพรัช วิลาทอง สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
126 จ.02/2562 ลว.22 ม.ค. 62 นายณัฐพงศ์ สะภะพันธ์ สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
127 จ.01/2562 ลว.11 ม.ค. 62 บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์ ) จำกัด สัญญาจ้างบริการรบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อม

Pages