สัญญาจ้าง ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
81 จ.18/2562 ลว.13 เม.ษ. 62 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
82 จ.16/2562 ลว.20 มี.ค. 62 นายธิติพล คงคาหลวง สัญญาจ้าทำงานด้านคดี
83 จ.15/2562 ลว.18 มี.ค. 62 บริษัทรัศมีประทานนพร จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายเวลาจ้างตัดเสื้อจำลองพนักงาน
84 จ.14/2562 ลว.15 มี.ค. 62 บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด สัญญาจ้างก่อสร้างท่าปล่อยรถและลานจอดรถอู่ใต้ทางด่วนบาลพลี-สุขสวัสดิ์ เขตการเดินรถที่ 3
85 จ.13/2562 ลว.1 มี.ค. 62 บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาว่าจ้างแพทย์ สำนักงานใหญ่
86 จ.129/2562 ลว.26 ธ.ค.62 บริษัท นายน์เอ็กเพร์ท จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเว็บไซด์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
87 จ.128/2562 ลว.27 ธ.ค.62 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 5
88 จ.127/2562 ลว.25 ธ.ค.62 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
89 จ.126/2562 ลว.25 ธ.ค.62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด
90 จ.125/2562 ลว.26 ธ.ค.62 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด สัญญาจ้างกำจัดหนู
91 จ.124/2562 ลว.26 ธ.ค.62 บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด สัญญาจ้างกำจัดปลวก
92 จ.123/2562 23 ธ.ค.62 บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ (Line Printer)
93 จ.122/2562 19 ธ.ค.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแปลน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เด็คคอเรท สัญญาจ้างติดตั้งกันสาดโรงอาหาร อู่บรมราชชนนี ขดร.6
94 จ.121/2562 ลว.19 ธ.ค.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแปลน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เด็คคอเรท บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาค่าจ้างและการจ่ายเงิน อู่แสมดำ ขดร.5
95 จ.120/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตัคชั่น จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนหลักประกันสัญญา
96 จ.12/2562 ลว.25 ก.พ. 62 บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Line Printer
97 จ.119/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอมพิวเตอร์ จำกัด สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
98 จ.118/2562 ลว.13 ธ.ค. 62 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการสำนักงานใหญ่
99 จ.117/2562 ลว.13 ธ.ค. 62 บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมลิฟท์ อาคารสำนักงานใหญ่
100 จ.116/2562 ลว.9 ธ.ค.62 บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการบริษัท

Pages