สัญญาจ้าง ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
41 จ.59/2562 ลว.1 พย.62 บริษัท มอร์แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขต อู่บางเขน ขดร.1
42 จ.58/2562 ลว.1 พย.62 บริษัท มอร์แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณ อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรมนูญ กปด.3 ขดร.8
43 จ.57/2562 ลว.1 พย.62 บริษัท มอร์แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณ ที่ทำการเขต อู่สวนสยาม ขดร.8
44 จ.56/2562 ลว.1 พย.62 บริษัท มอร์แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณ อู่สวนสยาม กปด.3 ขดร.8
45 จ.55/2562 ลว.1 พย.62 บริษัท มอร์แดน คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณ อู่บางเขน ลานจอดรถและห้องสุขา ขดร.1
46 จ.54/2562 ลว.28 ตค.62 บริษัทไทยแปลน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เด็ดคอเรท จำกัด สัญญาจ้างซ่อมแซมอู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5
47 จ.53/2562 ลว.9 ตค.62 นายจตุรงค์ สมวงศ์ สัญญาจ้างทำงานด้านคดี
48 จ.52/2562 ลว.8 ตค.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงานใหญ่
49 จ.51/2562 ลว.7ต.ค.62 นายณัฐวุฒิ ปร๋อกระโทก สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
50 จ.50/2562 ลว.1 ต.ค.2562 บริษัททิพยประกันภัย สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน สำนักงานใหญ่
51 จ.49/2562 ลว.1ต.ค.2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สัญญาจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง
52 จ.48/2562 ลว.11ก.ย.2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแปลน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เด็คคอเรท สัญญาจ้างออกแบบปรับสภาพพื้นที่บริเวณท่าปล่อยรถและลานจอดรถ (ขดร.3)
53 จ.47/2562 11ก.ย.2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแปลน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เด็คคอเรท สัญญาจ้างออกแบบปรับพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง (ขดร.6)
54 จ.46/2562 ลว.11ก.ย.2562 นางสาวธนภรณ์ ขาวคง สัญญาจ้างทำงานด้านติดตามหนี้และบังคับคดี
55 จ.44/2562 ลว.2ก.ย.2562 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 2
56 จ.43/2562 ลว.28ส.ค.6 บริษัท พรธนนันท์ การ์เม้น จำกัด สัญญาจ้างทำแก้วน้ำสูญญากาศ
57 จ.42/2562 ลว.22ส.ค.62 บริษัท สตาร์ อวอร์ด แอนด์ โทรฟี่ จำกัด สัญญาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ
58 จ.41/2562 ลว.2ส.ค. 62 นางสาวนัฐกานต์ หนูเกตุ สัญญาจ้างติดตามหนี้และบังคับคดี นางสาวนัฐกานต์ หนูเกตุ
59 จ.40/2562 ลว.1ส.ค.62 บริษัท นพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดอู่สวนสยาม
60 จ.39/2562 ลว.1 ก.ค.62 นายนิติ หวังสุนทรชัย สัญญาจ้างทำงานด้านคดี นายนิติ หวังสุนทรชัย

Pages