สัญญาจ้าง ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
21 จ.79/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่ช้างเอราวัณ ขดร.3
22 จ.78/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่เมกา - บางนาสำนักงานเขต ขดร.3
23 จ.77/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่เทศบาลบางบัวทอง ขดร.7
24 จ.76/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่ฟาร์มจระเข้ ขดร.3
25 จ.75/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่แพรกษา - บ่อดิน ขดร.3
26 จ.74/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ข.52 สมุดประจำรถ
27 จ.73/2562 ลว.18 พ.ย.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไทยสิ่งพิมพ์ สัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ขสมก.1-01 ใบทำงาน พกส. ขดร.1-8
28 จ.72/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่มีนบุรี ขดร.2
29 จ.71/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูญธรรม ขดร.8
30 จ.70/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่บางบัวทอง ขดร.7
31 จ.69/2562 18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่เมกา - บางนา ขดร.3
32 จ.68/2562 ลว.18 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่บางเขน ขดร.1
33 จ.67/2562 ลว.15 พ.ย.62 บริษัท พี.เอส.เอส.เพาเวอร์คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่นครอินทร์ ขดร.7
34 จ.66/2562 ลว.15 พ.ย.62 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร อู่แสมดำ ขดร.5
35 จ.65/2562 ลว.15 พ.ย.62 บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ขดร.3
36 จ.64/2562 ลว.13 พ.ย.62 บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่ไร่ขิง ขดร.6
37 จ.63/2562 12 พ.ย.62 บริษัท พี.เอ็ม.โกลวิ่ง คลีน จำกัด สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่พระราม 9 ขดร.4
38 จ.62/2562 ลว.12 พ.ย.62 บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม
39 จ.61/2562 ลว.8 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่พระราม 9 ขดร.4
40 จ.60/2562 ลว.8 พ.ย.62 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ขดร.4

Pages