สัญญาเช่า ปี 2565

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 พธ014/2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม สัญญาอนุให้ ขสมก.ใช้พื้นที่ รฟม.เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง เขตการเดินรถที่4 (อู่พระราม9) เลขที่ พธ 014/2558
2 ทด.005/2565 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าที่ดิน บริเวณริมถนนทางเข้า-ออก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตรงข้ามอาคารฝ่ายการช่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 ช.3/2565 14.มี.ค.65 บริษัท แลคตาซอย จำกัด สัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
4 ช.2/2565 8.มี.ค.65 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) สัญญาให้สิทธิเชื่อมต่อข้อมูลระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถด้วยระบบ GPS
5 ช.1/2565 22.ก.พ.65 นายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ นายวิวัฒน์ นรินทร์สุขสันติ สัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณแพรกษา-บ่อดิน เขตการเดินรถที่ 3