สัญญาเช่า ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ช.71/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าใช้เลขหมายพิเศษระบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
2 ช.49/2562 ลว.27 ธ.ค.62 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าระบบ Leased Line Internet
3 ช.49/2562 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าระบบ Leased Line Internet
4 ช.48/2562 ];.27 ธ.ค.62 บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาเช่าใช้เครื่อง Figure Scan Smart Card
5 ช.47/2562 ];.27 ธ.ค.62 นางพิสมัย บัวถา สัญญาเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ล็อคที่ 1)
6 ช.46/2562 ลว.27 ธ.ค.62 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าใช้บริการระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร
7 ช.45/2562 ลว.26 ธ.ค.62 บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
8 ช.44/2562 ลว.25 ธ.ค.62 นางสุภาภรณ์ แสนศรีเมือง สัญญาเช่าสถานที่เพื่อให้บริการร้านเสริมสวย (ล็อคที่ 7)
9 ช.43/2562 ลว.25 ธ.ค.62 นางนิลวรรณ ปรางค์ทอง สัญญาเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มและของเบ็ดเตล็ด (ล็อคที่ 6)
10 ช.42/2562 ลว.25 ธ.ค.62 นางตวิษา หมอปาน สัญญาเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มและของหวาน (ล็อคที่ 2)
11 ช.41/2562 ลว.25 ธ.ค.62 บริษัท เลิศสยาม จำกัด สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
12 ช.40/2562 ลว.18 ธ.ค.62 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
13 ช.4/2562 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
14 ช.39/2562 ];.16 ธ.ค.62 บริษัท บีริช คาร์ เร้นทอล จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์
15 ช.39/2562 บริษัท บีริช คาร์ เร้นทอล จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์
16 ช.37/2562 ลว.16 ธ.ค.62 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าใช้บริการระบบสื่อความเร็วสูง FTTX
17 ช.36/2562 ลว.13 ธ.ค.62 บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ(IP Adrees Management)
18 ช.35/2562 ลว.28 พ.ย.62 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียนรถ
19 ช.34/2562 ลว.27 พ.ย.62 ร้านข้าวต้มขาไก่ สัญญาเช่าพื้นที่ลานจอดรถเพื่อเป็นที่จอดพักรถลูกค้า
20 ช.33/2562 ลว.29 ต.ค.62 บริษัท ยูเอ็มซี แลนด์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนสถานะคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล

Pages