สัญญาเช่า

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 พท.014/2558 12 มี.ค.63 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตให้ ขสมก.ใช้พื้นที่ รฟม. เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง อู่พระราม 9 ขดร.4
2 ช.81/2561 บริษัท ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์
3 ช.67/2563 ลว.28 ก.ย.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทองก่อสร้าง สัญญาเช่าที่ดินและลานจอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 3 กปด.2 (อู่ฟาร์มจระเข้)
4 ช.66/2563 ลว.15 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
5 ช.65/2563 ลว.15 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
6 ช.64/2563 ลว.08 ก.ย.63 บริษัท แลคตาซอย จำกัด สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
7 ช.63/2563 ลว.24 ส.ค.63 นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและจอดรถโดยสาร กปด.2 ขดร.7 (อู่ท่าอิฐ)
8 ช.62/2563 ลว.21 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่บางเขน) ขดร.1
9 ช.61/2563 ลว.21 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่รังสิต) ขดร.1
10 ช.59/2563 ลว.18 ส.ค.63 บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หลักประกันสัญญา
11 ช.58/2563 ลว.14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่หมอชิต 2) ขดร.8
12 ช.57/2563 ลว.14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องอาหาร (สนญ.)
13 ช.56/2563 ลว.14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่สวนสยาม) ขดร.8
14 ช.55/2563 บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายระยะเวลาการส่งมอบระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน
15 ช.54/2563 ลว.03 ส.ค.63 นางสาวสุภาภรณ์ จันปัน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
16 ช.53/2563 ลว.15 ก.ค.63 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิช จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
17 ช.52/2563 ลว.10 ก.ค.63 นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ ขดร.7
18 ช.51/2563 ลว.09 ก.ค.63 บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด สัญญาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
19 ช.50/2563 ลว.03 ก.ค.63 บริษัท บีริช คาร์ เร้นทอล จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ใช้สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน
20 ช.49/2563 ลว.01 ก.ค.63 บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาการส่งมอบระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) จำนวน 286 คัน

Pages