สัญญาเช่า

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 พธ014/2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาอนุญาตให้ ขสมก. ใช้พื้นที่ของ รฟม. เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง เลขที่ พธ014/2558 ลงวันที่ 21 ก.ย.58 (อู่พระราม 9) ขดร.4
2 พท.014/2558 12 มี.ค.63 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาอนุญาตให้ ขสมก.ใช้พื้นที่ รฟม. เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง อู่พระราม 9 ขดร.4
3 ทด.003/2564 ลว.22 ม.ค.64 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าที่ดิน บริเวณหัวโค้งตรงข้ามสำนักแพทย์และอนามัย ขดร.4
4 ช.81/2561 บริษัท ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์
5 ช.74/2563 ลว.01 ต.ค.63 บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาเช่าเครื่อง Face Scan และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
6 ช.71/2563 ลว.30 ก.ย.63 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าใช้เลขหมายพิเศษระบบ Call Center 1348 จำนวน 30 คู่สาย
7 ช.70/2563 ลว.29 ก.ย.63 บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
8 ช.69/2563 ลว.28 ก.ย.63 บริษัท เลิศสยาม 1995 จำกัด สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่ 7
9 ช.68/2563 ลว.28 ก.ย.63 บริษัท เลิศสยาม 1995 จำกัด สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่ 3 (อู่เมกาบางนา)
10 ช.67/2563 ลว.28 ก.ย.63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทองก่อสร้าง สัญญาเช่าที่ดินและลานจอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 3 กปด.2 (อู่ฟาร์มจระเข้)
11 ช.66/2563 ลว.15 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
12 ช.65/2563 ลว.15 ก.ย.63 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
13 ช.64/2563 ลว.08 ก.ย.63 บริษัท แลคตาซอย จำกัด สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
14 ช.63/2563 ลว.24 ส.ค.63 นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการและจอดรถโดยสาร กปด.2 ขดร.7 (อู่ท่าอิฐ)
15 ช.62/2563 ลว.21 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่บางเขน) ขดร.1
16 ช.61/2563 ลว.21 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่รังสิต) ขดร.1
17 ช.59/2563 ลว.18 ส.ค.63 บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หลักประกันสัญญา
18 ช.58/2563 ลว.14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่หมอชิต 2) ขดร.8
19 ช.57/2563 ลว.14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องอาหาร (สนญ.)
20 ช.56/2563 ลว.14 ส.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการ ดูแล และเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ ร้านค้าย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อู่สวนสยาม) ขดร.8

Pages