สัญญาซื้อขาย

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
21 ซ.08/2562 ลว.28 ต.ค.2562 ร้านค้าน้ำดื่มดีวอยด์ สัญญาซื้อขายน้ำดิ่มดีวอยด์
22 ซ.07/2562 ลว.1 ตค.62 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายเวลาซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
23 ซ.06/2562 ลว.30 เม.ย. 62 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแนวพร้อมติดตั้ง
24 ซ.05/2562 ลว.30 เม.ย. 62 บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด สัญญาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจ็ทขนาดใหญ่จำนวน 1 เครื่อง
25 ซ.04/2562 ลว.26 เม.ย. 62 บริษัท แอลโคเทค จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอร์
26 ซ.03/2562 ลว.22 เม.ย. 62 บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดควันดำ
27 ซ.02/2562 ลว.15 ก.พ. 62 บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขาย Software-Antivirus 650 License
28 ซ.01/2563 ลว.20 ม.ค.63 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด สัญญาซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
29 ซ.01/2562 ลว.15 ม.ค. 62 บริษัท ณัฐพล ซัพพลาย (เอ็นเอสพี) จำกัด สัญญาซื้อขายผ้าปิดจมูกแบบคาร์บอนกรองสารพิษ

Pages