สัญญาซื้อขาย ปี 2565

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ซ.6/2565 26.เม.ย.65 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
2 ซ.5/2565 19.เม.ย.65 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ38 (อู่สวนสยาม) เฃตการเดินรถที่8
3 ซ.4/2565 19.เม.ย.65 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ1 (อู่กำแพงเพชร) เฃตการเดินรถที่8
4 ซ.3/2565 19.เม.ย.65 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ28 (อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม) เฃตการเดินรถที่8
5 ซ.2/2565 4.ก.พ.65 บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัญญาประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน เขตการเดินรถที่ 1 กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) , กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต) และกลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 3 (อู่รังสิต)
6 ซ.1/2565 31.ม.ค.65 บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด สัญญาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2565