สัญญาซื้อขาย ปี 2562

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ซ.13/2562 26 ธ.ค.62 บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง หรือแขวนพร้อมติดตั้ง
2 ซ.12/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท โมชดารา จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องนับธนบัตร และเครื่องนับเหรียญ
3 ซ.11/2562 ลว.19 ธ.ค.62 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
4 ซ.10/2562 ลว.16 ธ.ค.62 บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา
5 ซ.09/2562 ลว.25 พ.ย.62 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายชุดเครื่องเสียง PA จำนวน 2 ชุด
6 ซ.08/2562 ลว.28 ต.ค.2562 ร้านค้าน้ำดื่มดีวอยด์ สัญญาซื้อขายน้ำดิ่มดีวอยด์
7 ซ.07/2562 ลว.1 ตค.62 บริษัท เวสท์ รีโคเวอรี่ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายเวลาซื้อขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว
8 ซ.06/2562 ลว.30 เม.ย. 62 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแนวพร้อมติดตั้ง
9 ซ.05/2562 ลว.30 เม.ย. 62 บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด สัญญาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจ็ทขนาดใหญ่จำนวน 1 เครื่อง
10 ซ.04/2562 ลว.26 เม.ย. 62 บริษัท แอลโคเทค จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอร์
11 ซ.03/2562 ลว.22 เม.ย. 62 บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดควันดำ
12 ซ.02/2562 ลว.15 ก.พ. 62 บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขาย Software-Antivirus 650 License
13 ซ.01/2562 ลว.15 ม.ค. 62 บริษัท ณัฐพล ซัพพลาย (เอ็นเอสพี) จำกัด สัญญาซื้อขายผ้าปิดจมูกแบบคาร์บอนกรองสารพิษ