y61E

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแนะนำเพิ่มเติม สาย y61E วิ่งจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ ขึ้นทางด่วนศรีรัฐ ลงหมอชิต วิ่งกำแพงเพชรผ่านถนนพระราม 6 เข้าอนุเสาวรย์ ไปพหลโยธิน กลับจัตุจักรขึ้นด่วนศรีรัศมิ์ กลับมบเศรษฐกิจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ