Viabus และสาย 141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีคำถามสามประเด็นนะคะ 1. ทำไมรถเมล์บางสายไม่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน viabus 2. มีแผนในการสร้างระบบติดตามรถเมล์ได้ครบทุกสายทั้งหมดหรือไม่ 3. สาย 141 อยู่ภายใต้การกำกับของใคร สามารถเพิ่มรถได้หรือไม่ เคยรอรถเมล์สายนี้อยู่ 45 นาที ก่อนจะตัดสินใจไม่ไปไหน ระบบการวิ่งรถประจำทางที่ขาดระยะถึง 45 นาทีเป็นปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแก้ไขได้หรือไม่ หรือควรทำใจ