snack-noii@hotmail.com

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเปาโลเกษตร ไปโลตัสหลักสี่ มีรถเมล์สายไหนผ่านบ้างครับ แล้วตอนกลับด้วย จากโลตัสหลักสี่ มาเปาโลเกษตร

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ