Mrtศูนยํวัฒนธรรม​ ไปกสิกรไทย​ ราษฎร์​บูรณะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะสอบถามค่ะ​ จากmrtศูนย์ัฒนธรรมไปธ.กสิกรไทย​ ราษฎร์​บูรณะต้องเดินทางโดยรถเมล์สายไหนคะ​ หากลงหมอชิตแล้วต่อ138จะได้มั้ย​ หรือต้องลงอนุสาวรีย์​แล้วต่อ141 ขอเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ