Mobile banking

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. ขึ้นรถเมล์สาย 82 คันแรกรอบเวลา 5 ทุ่มเศษ ที่ถนนสุขสวัสดิ์ เลยแยกพระประแดงไปทางวงเวียนใหญ่ ค่าโดยสาร 9.50 บาท จะจ่ายด้วยโมบายแบงก์กิ้ง แต่กระเป๋าผู้หญิงบอกใช้ไม่ได้ จึงอยากเรียนถามว่า จะใช้โมบายแบงก์กิ้งได้ตามที่โฆษณาได้หรือป่าว และถ้าได้ จะใช้ได้กับรถประเภทใดบ้าง แล้วถ้ากระเป๋าปฏิเสธไม่ให้ใช้อีก ผมต้องทำอย่างไรครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสารด้วย Mobile Banking ผ่าน QR Code จากเครื่อง EDC ที่พนักงานเก็บค่าโดยสารพกได้บนรถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อบรมพนักงานให้รับทราบขั้นตอนการรับชำระค่าโดยสารด้วย Mobile Banking เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในกา่รใช้บริการ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ