GPS & App. Viabus

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
App. viabus เป็นบริการที่ดีมาก เหลือเพียงติดตั้ง gps ให้ครบทุกคัน ขอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับประชาชนผู้ใช้รถเมล์ รถเมล์ใหม่สีน้ำเงิน เมื่อไรจะติดตั้ง GPS และเชื่อมระบบกับ app.viabus สักที ขอคำตอบชัดๆ ว่าเมื่อไรจะทำ?

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ