Covit

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นโยบายป้องกันโควิทขาดความทันสมัย รถโดยสารสาย 510 รังสิต-เสาวรีย์ เยอะมากแต่ไม่รับผู้โดยสารเลย หลังจากประกาศผ่อนปรนคนเยอะขึ้นควรปรับเรื่องการรับผู้โดยสารให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผุ้โดยสารที่มากขึ้นแต่เมื่อนโยบายไม่ปรับรถเมล์ไม่รับคน ภาระตกไปอยู่กับคนเดินทางต้องอาศัยรถร่วม ซึ่งคนแน่นกว่าที่รถปอ510 มากกว่า5 เท่าตัว วิกฤตตกอยู่ที่ผู้โดยสารช่วงปลายสาย ตั้งแต่เวลา 6;50-7:30 ถ้ายืนรอจะเห็นรถผ่านไป ไม่ต่ำกว่า6-7คันแต่เต็มทุกคันทั้งๆที่พท ว่างบนรถเยอะมาก ฝากเรื่องนี้ไปถึงผู้ใหญ่โปรดเห็นใจคนเดินทางรถเมล์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ