Complaint

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจาก​ดิฉัน​รอรถเมล์​สาย514 เมื่อเวลา8:30 ตรงพระพิฆเนศวร์​ เห็นรถเมล์​มา2คัน คันแรกไม่จอดไม่เป็นคิดว่าเขาคงทำรอบ แต่พอคันที่2มากลับเบี่ยงรถออกไป ถึงจะมีรถสายอื่นจอด คุณก็ควรจะรับผู้โดยสาร​ไม่ใช่ไม่รับ คือรถเมล์สาย514ปกติก็นานๆจะเจอสักคัน รอนานมากคะ ถ้านั่งคันอื่นมันก็ต้องต่อรถ พอจะนั่งสาย514คือรอชาติเศษ​ หลงดีใจจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ