Bts อ่อนนุชไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก Bts อ่อนนุชจะไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องขึ้นสายไหนคะ ขึ้นตรงไหน

เรียนผู้โดยสาร ใช้รถสาย38,48 ลงที่บีทีเอสอ่อนนุชข้ามฝั่งต่อรถสาย 40,501 ผ่านหน้าราม