BTS บางนา - มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตามหัวข้อครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการใช้บริการสาย 536 ลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อรถสาย 515,539 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ