A3 ไม่ตรงเวลา และไม่จอดป้าย ขับเลนขวาสุด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
27 ก.พ.63 รอรถA3 ที่ป้ายรพ.ตำรวจตั้งแต่10.15น. คาดไว้ว่า รถออกจากท่าทุก20นาที จะทันรถรอบ 10.20น. ที่จะถึงป้าย รพ.ตำรวจ10.23น. 10.33น.รถA3 ขับเลนขวาสุด โบกแล้วพนักงานขับรถทำท่าทางเลิ่กลั่ก ซึ่งรถเลนซ้ายมาไว พนักงานขับรถจึงขับผ่านป้ายไป รอรถรอบ10.40น. มาถึงตอน10.53น. พนักงานขับรถยังคงขับเลนขวาสุดอีกเช่นกัน แทบจะต้องลงไปโบกกลางถนน ถ้าไม่ทันรอบนี้อาจตกเครื่องได้ เผื่อเวลาแล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้รู้สึกไม่วางใจเป็นอย่างมาก ขอร้องเรียนให้อบรมพนักงานขับรถตระหนักถึงความเร่งรีบ ถึงจะไม่มีคนรออยู่ที่ป้ายเลย ก็ไม่ควรขับออกไปเลนขวาสุดขนาดนั้น ควรเช็คให้รอบคอบว่าต้องจอดป้ายหรือไม่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ