A3 ไม่จอดรับที่ป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:00น. รถเมล์สาย A3 ไม่จอดที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แต่กลับเบี่ยงขวาขึ้นทางด่วนโดยตรง ทำให้ไม่ได้รับบริการรถโดยสารคันดังกล่าว และต้องเรียกแท๊กซี่เพื่อรีบไปสนามบินแทน เหตุใดรถ A3 จึงไม่จอดรับที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเดินรถกับองค์การ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ