A2 ไม่เข้าป้าย กลัวประชาชนได้รับบริการหรอครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ช่วงเวลาประมาณ 9:20 น. ของวันนี้ รถเมล์สาย a2 ไม่ทราบป้ายทะเบียน ไม่จอดหน้าป้าย tmb สำนักงานใหญ่ คนขับเป็นวัยรุ่น ขาว อ้วน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกับรถสายA2 ในวันและเวลาดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ หากผลดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย A2 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และทาง ขสมก.ได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ