A1,A2 และรถเมล์ที่วิ่งไปดอนเมือง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในช่วงเช้าของทุกๆวันทุกคนต่างต้องใช้รถเมล์เพื่อไปทำงาน...ทำไมรถ26ที่วิ่งไปมีนบุรีถึงได้มีมาน้อยมสก ต้องให้คนใช้รถสาธารณะยืนรอนานขนาดไหนกัน ในขณะที่ A1,A2 วิ่งเยอะมากแต่ไม่มีผู้โดยสายเลยหรือมีแต่น้อยมาก ทำงานกันยังไงถึงได้จัดสรรรถได้แย่ขนาดนี้ อ่านแล้วช่วยรีบปรับปรุงด้วย.จากคนใช้ทำงานแถวรามอินมรา

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ