A1 A2 วิ่งจากดอนเมือง-อนุเสาวรีย์ หมดกึ่โมงครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่ารถสาย A1 วิ่งให้บริการจากดอนเมือง-สวนจตุจักรคันแรกออกจากดอนเมืองเวลา 06.30น. คันสุดท้ายออกจากดอนเมืองเวลา 24.00น.และ สาย A2 วิ่งให้บริการจาก ดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คันแรกออกจากดอนเมืองเวลา 07.00น. คันสุดท้ายออกจากดอนเมืองเวลา 23.00น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ