96 วิ่งเลนนอกสุด โบกแล้วไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
10 มีนาคม 2563 17:15 โดยประมาณ สาย 96 วิ่งเลนขวาสุด โบกแล้วไม่สามารถเข้าป้ายได้ทัน ป้ายฝั่งตรงข้ามธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ คุณสามารถติดต่อสอบถามดิฉันได้ที่ 086 703 7877

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ