95 เลียบด่วนรามอินทรา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา18.00 กม. 4รามอินทรา: ผู้โดยสารจะขึ้น รถเคลื่อน เดิน-วิ่งตาม เคลื่อนไม่หยุดและมองเห็นผู้โดยสารด้วย ขอไใทุกคนขึ้นรถด้วยความระวัง