95ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่าเข้ามาทำงานบริการกันทำไมหรอครับ ถ้าไม่อยากจะทำอย่างงี้ หน้าที่ของพวกคุณคือบริการคนครับ จำเป็นจะต้องจอดทุกป้าย นี่เล่นจอดตามใจฉัน เอาสบายเข้าตัวทำงี้ไปลาออกเถอะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป