95ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
95ก ทะเบียน 12-0342 ไม่จอดรับป้าย นวมินทร์ 65 วิ่งแช่เลนขวาสุด รถก็น้อยยังทำแบบนี้ โปรดดำเนินการลงโทษด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ