95ก. พอถึงป้าย เลี้ยวรถไปเลน3 ทั้งที่โบกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
าย95ก. ป้ายตรงข้ามสิงหเสนี ทะเบียน 11-9977 พอเห็นก็โบก มั่นใจว่าคนขับเห็นที่เราโบกแน่นอน เพราะเราโบกกัน2คน พอเราโบก คนขับก็เร่งเครื่องเข้าเลน3ละขับไปเร็วมาก ???? ถ้าไม่เห็นละผ่านไปไม่เท่าไรนะคะ นี่พอถึงป้ายขับเข้าเลน3 รถเมล์เขาให้ขับเลนซ้าย จอดทุกป้ายที่คนโบกสิคะ เจอเมื่อกี้เลย วันที่24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.20น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ